Trasy rowerowe

Szlak im. Juliana Tuwima – oznaczony kolorem niebieskim, liczy 43 km długości. Prowadzi przez okolice związane z twórczością poety. Rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowieckim i prowadzi aż do Zakościela. Szczególne miejsce na szlaku zajmuje Inowłódz z romańskim kościołem Św. Idziego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szlak Cudownych Obrazów – oznakowany kolorem czarnym, liczy 36 km długości. Prowadzi dawnymi trasami pielgrzymek, począwszy od sanktuarium w Studziannej – Poświętnem przez Inowłódz do klasztoru franciszkanów w Smardzewicach. Na trasie warto zwiedzić także szaniec Hubala znajdujący się w Anielinie i młyn wodny zlokalizowany we Fryszerce.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szlak Szlakiem Carskich Łowów– oznakowany jest na żółto, liczy blisko 30 km. Zaczyna się w Smardzewic ach, natomiast jego koniec znajduje się w Rzeczycy. Trasa prowadzi przez miejsca bezpośrednio związane z pobytem i polowaniami cara Aleksandra III, a później Mikołaja II. Na szlaku zobaczyć można stację kolejową w Jeleniu, schrony kolejowe w Konewce, jak i również carski zespół rezydencyjny w Spale.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Szlak Trakt przez Puszczę Pilicką – oznakowany kolorem zielonym, liczy 40 km. Prowadzi z Czerniewic do Studziannej – Poświętnego, a jego trasa wiedzie przez ostępy Puszczy Pilickiej. Na tym odcinku godne uwagi są wyjątkowo czyste strumienie i okoliczne stare leśniczówki.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szlak rowerowy im. Zygmunta Goliata – oznakowany kolorem zielonym, liczy 70 km. Tworzy pętlę wokół Zbiornika Sulejowskiego. Na trasie szlaku leżą m.in. Skansen Rzeki Pilicy, Groty Nagórzyckie, rezerwat Niebieskie Źródła, zapora Zbiornika Sulejowskiego, opactwo cystersów w Sulejowie oraz rezerwat Lubiaszów.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wycieczkę z Tomaszowa Maz. do Spały można również odbyć ciągiem pieszo – rowerowym (ścieżka rowerowa) o długości 11 km, prowadzącym wzdłuż drogi krajowej nr 48.
Szlaki podane za publikacją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Łódź 2012).
Wszystkie wymienione wodne szlaki polecamy zarówno mieszkańcom naszego tomaszowskiego regionu, jak i osobom przyjeżdżającym z innych miejscowości (np. Łodzi i Warszawy).